تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۲۲۷,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۲۴۵,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۳۰۷,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۳۲۰,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۴۱۶,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۶۳۱,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی جوشی پوشفیت سایلنت پلیران ۷۳۳,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+