تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۲۲۵,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۲۳۲,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۲۸۸,۴۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۳۰۲,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۳۹۳,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۵۴۸,۶۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست پایدار سقفی قابل تنظیم پوشفیت سایلنت پلیران ۷۲۵,۶۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+