تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۱۱۲,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۲۱۲,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۲۶۵,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۲۸۹,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۳۳۵,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۴۷۳,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۵۵۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+