تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کونیک کن پوشفیت سایلنت پلیران ۷,۰۰۳,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
آچار تسمه ای پوشفیت سایلنت پلیران ۲,۸۷۶,۷۵۰ ریال پلی ران اتصال
تمامی قطرها ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاپر ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۳,۵۰۱,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاپر ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۴,۱۷۶,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاپر ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۴,۶۲۷,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاپر ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۵,۳۷۶,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
استاپر ۴۵ درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱۲,۷۵۲,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
لوله برچندمنظوره پوشفیت سایلنت پلیران ۳۵,۱۲۷,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
لوله برچندمنظوره پوشفیت سایلنت پلیران ۴۲,۱۲۵,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+