تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال نر پیچی پلیران ۲۵,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۳۳,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۵۸,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۱۱۱,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۴ ۱*۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۱۵۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۱*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۱۵۹,۰۵۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۲۳۳,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۴۵۶,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۴۵۶,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اتصال نر پیچی پلیران ۹۰۷,۳۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+