تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
رابط پیچی پلیران ۴۳,۳۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۵۸,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۱۰۰,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۱۶۷,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۲۴۷,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۳۶۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۷۸۷,۸۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۱,۴۳۴,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۱,۷۴۶,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۱۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
رابط پیچی پلیران ۲,۵۹۵,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵*۱۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+