تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل پیچی پلیران ۴۹,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۱۰۵,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۱۰۶,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۱۲۷,۷۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۱۲۷,۷۷۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۲۰۲,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۲۰۲,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۳۹۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۳۹۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تبدیل پیچی پلیران ۳۹۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+