تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو پیچی پلیران ۵۹,۱۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۶۲,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۱۰۲,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۱۸۹,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۲۶۸,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۵۰۵,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۱,۳۴۷,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۲,۱۸۸,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۲,۷۵۹,۳۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۱۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو پیچی پلیران ۳,۲۸۴,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵*۱۲۵اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+