تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو نر پیچی پلیران ۳۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۴۷,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۹۳,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۱۸۱,۴۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۴*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۲۵۴,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۲*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۴۴۴,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۴۴۴,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۱,۳۹۰,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۱,۳۹۰,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۱/۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
زانو نر پیچی پلیران ۲,۲۲۵,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۲۱/۲*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+