تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ماده پیچی پلیران ۴۵,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۶۴,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۹۶,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۱۹۹,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۴*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۲۶۸,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۲*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۴۷۸,۲۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۱,۴۸۳,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۱,۴۸۳,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۲,۳۳۶,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
زانو ماده پیچی پلیران ۲,۳۳۶,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+