تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه پیچی پلیران ۷۱,۶۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۰*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۸۸,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۵*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۱۴۹,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۲۴۴,۷۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۴۰*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۳۹۲,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۵۰*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی یلیران ۷۰۰,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۶۳*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۱,۴۸۲,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۷۵*۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۲,۲۵۴,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۹۰*۹۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۳,۴۱۹,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه پیچی پلیران ۴,۳۶۴,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+