تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ماده پیچی پلیران ۷۳,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۱/۲*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۰۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۱/۲*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۰۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۳/۴*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۶۲,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱/۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۶۲,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳/۴*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۶۲,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۳۴۴,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۱۱/۴*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۴۹۲,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۱۱/۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۹۲۳,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۲*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
سه راه ماده پیچی پلیران ۱,۷۲۷,۶۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۲*۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+