تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۰,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۱/۲*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۵,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۱/۲*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۵,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۳/۴*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۶۶,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱/۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۶۶,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳/۴*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۶۶,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۰۹,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۱*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۰۹,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۱/۴ ۱*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۶۲,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۱/۴ ۱*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۶۲,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۱/۲ ۱*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+