تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۸,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۰*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۵۲,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۲۰*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۵۲,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۲۵*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۲۵۲,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۲۵*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۲۶۰,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۳۲*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۹۷,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۳۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۹۷,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۴۰*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۷۶۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۳۲*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۷۶۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۴۰*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۷۶۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۵۰*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+