تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی پلیران ۱,۱۳۸,۹۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی پلیران ۱,۴۳۲,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی پلیران ۱,۵۹۲,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳*۹۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی پلیران ۱,۶۴۷,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۴*۹۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی پلیران ۱,۷۱۸,۸۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴*۱۱۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۶۳۳,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵*۱۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+