تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۳۰,۹۵۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۴۰,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۷۱,۶۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱۲۶,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱۶۷,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۲۳۷,۳۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۵۵۶,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱,۲۱۶,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۱,۶۵۴,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن پلیران ۲,۴۴۲,۳۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+