تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۱,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۴,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۴,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۶,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۶,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۳,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۳,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۳,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۲,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۲۶,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+