تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۰,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۱/۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۴۳,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۳/۴ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۶,۴۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۱ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۸,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۴ ۱*۱/۴ ۱اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۵۱,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۱*۱/۲ ۱اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مغزی پلی اتیلن پیچی پلیران ۲۵۰,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+