تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۴۳,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۴۶,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۴,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۶۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۸,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۹۳,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۳,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۲۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۳۵,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
فلنج جوشی پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۴۲,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+