تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
انشعاب ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲*۱۶ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
انشعاب ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲*۱۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
رابط ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۷۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶*۱۶ اینچ/ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
سه راه ۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۴,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶*۱۶*۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
بست انتهایی پلی اتیلن پیچی پلیران ۲,۳۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
زانو۱۶ پلی اتیلن پیچی پلیران ۴,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+