تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیررابط پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۵,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
دریپر روی خط قابل تنظیم ( دوطرفه ) پلی اتیلن پیچی پلیران ۳,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
- ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
شیرانشعاب پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۵,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
آبفشان پلی اتیلن پیچی پلیران ۵۹,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+