تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۰۸,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۹۶,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۰۲,۸۵۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۷۰۶,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۸۷,۱۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۳۳۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۴,۱۲۹,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن جوشی پلیران ۷,۹۳۵,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+