تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۰,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴۵,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۳۶,۶۱۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۷,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۷۰,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۶۳,۶۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سه راه ۹۰درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۰۹۲,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+