تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۲۳,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۲۸,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰-۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+