تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۱۰۳,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۱۵۵,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۲۵۱,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۴۴۰,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۷۰۷,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۸۲۹,۱۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلی ران ۱,۴۸۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+