تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴۱,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۲۵,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰۴,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۳۰,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۷۳,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۰۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۴۹,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۰۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۷۵۰,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵-۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۳۱۸,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰-۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+