تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۰,۴۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر- ۴۵درجه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۶۰,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر- ۹۰ درجه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
سه راه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۰۴,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر- ۹۰ درجه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+