تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۶,۷۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۴,۱۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۶,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۱,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۱۸,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۳,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴۲,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۳,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۲۵میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبدیل پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۶۶,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+