تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۱,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۳,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۷,۶۱۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۸۶,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۵,۷۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۷۷,۵۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۶۴,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+