تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۱۹,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
سیفون پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۸,۳۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
سیفون پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۴۹,۱۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
سیفون پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۸۴,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
سیفون پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۵۳,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+