تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۸۶,۸۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۱۱,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۱,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰۲,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۷۷۱,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۷۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+