تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۹,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۴,۸۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۹,۷۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷,۱۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۶,۷۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
درپوش تست پلی اتیلن جوشی پلیران ۹۱۰,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+