تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۰۷,۱۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۱۱,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۵,۳۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۹۷,۴۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۷۳,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۴۴,۴۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری پایدار پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۵۴,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+