تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۲۷,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۵,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۰۷,۵۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۲۰,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۴۱۶,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۶۳۱,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۷۳۳,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+