تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۲۵,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۳۲,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۸,۴۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۰۲,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۹۳,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۵۴۸,۶۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم پایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۷۲۵,۶۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+