تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۶,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۰۸,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۳۳۱,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۴۳۰,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۵۸۷,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی آویزپایدارپلی اتیلن جوشی پلیران ۷۷۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+