تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۷۴,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۹۸,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۴۶,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۹,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۴۰,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۲۳,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۹۲,۴۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست دیواری روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۰۳۵,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+