تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۱۲,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۱۲,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۶۵,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۹,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۳۵,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۷۳,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی جوشی روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۵۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+