تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۸۶,۶۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۱۸,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۰,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۸۴,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۴۷,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۳۲,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۴۵,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
بست سقفی قابل تنظیم روکش دار پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۰۵۵,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+