تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۸,۶۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۳۹,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۹۰,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۷۶,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰۳,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۵۱۹,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۸۵۸,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۱,۳۲۴,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران ۲,۰۶۱,۲۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+