تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۷,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۷,۲۱۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۶ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۱,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۱,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۶ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۸,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۸,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳-۶ ( کلاف ۵۰متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۲۲۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۲۱,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۷۱,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۶ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۰۹,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵-۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+