تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۱,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰-۱۲.۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۳۱,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰-۱۲.۵ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۴۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۵,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۶۵,۵۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۰,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۰۰,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۵,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
لوله ۱۰ اتمسفری پلی اتیلن جوشی پلیران ۱۵۵,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰-۱۰ (کلاف ۵۰ متری) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+