تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۹۶,۸۸۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۱۶۵,۹۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۳۰۵,۹۸۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۴۴۱,۸۹۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۸۶۸,۸۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۱,۱۲۹,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
لوله ( PEX – AL -PEX) نیوپایپ - لوله پنج لایه نیوپایپ ۱,۴۲۰,۴۰۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________