تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۹۱,۶۰۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۲۱,۳۷۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۱۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۶۳,۴۸۶ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۷۸,۳۶۸ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۳۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲۱۳,۹۷۶ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ "۱/۲ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲۸۹,۷۱۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
طول توپیچ ۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۹۱,۵۹۷ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۱/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲۵۷,۱۹۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۳/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴۹۰,۲۳۷ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________