تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴,۰۹۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴,۶۴۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۵,۳۶۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۹,۶۴۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست زوج لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۷,۶۴۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست زوج لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۷,۵۴۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست زوج لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۸,۶۶۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
بست خاردار لوله نیوپایپ - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱,۴۷۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________