تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل روپیچ "۱/۲*توپیچ"۳/۴ آذین - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۰۵,۵۸۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۳/۴*توپیچ"۱/۲ آذین(طرح جدید) - لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۲۷,۷۶۸ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۳/۴*توپیچ"۱/۲ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۸۳,۴۳۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۳/۴*توپیچ"۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۸۲,۵۳۳ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۱/۲ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۲۰۰,۳۰۶ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۳/۴ آذین ( طرح جدید)- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۱۸۵,۶۴۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۳/۴ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۷۰,۵۱۷ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۱ *توپیچ"۱/۴ ۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۳۳۱,۸۲۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۳/۴ *توپیچ"۱/۴ ۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴۰۰,۳۹۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تبدیل روپیچ "۱/۲ ۱*توپیچ"۱ آذین- لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ ۴۹۳,۲۱۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۱۳

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________