تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ ۸,۹۷۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۱/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی طرح جدید نیوپایپ ۸,۰۶۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۱/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ ۱۷,۶۶۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۳/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ ۲۹,۲۵۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ ۸,۹۷۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۱/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید نیوپایپ ۸,۰۶۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۱/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ ۱۷,۶۶۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
"۳/۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ ۲۹,۲۵۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ ۲۹۵,۳۳۳ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
درپوش فلزی کلکتور نیوپایپ ۳۱۴,۰۷۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________