تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کلکتور۳/۴x1/2" ) 2b ) نیوپایپ ۹۳۹,۴۶۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۳/۴x1/2" ) 3b ) نیوپایپ ۱,۴۰۹,۱۹۸ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۳/۴x1/2" ) 4b ) نیوپایپ ۱,۸۳۷,۱۵۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۳/۴x1/2" ) 5b ) نیوپایپ ۲,۲۹۶,۴۰۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۱x1/2" ) 3b ) نیوپایپ ۱,۶۲۹,۸۹۸ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۱x1/2" ) 2b ) نیوپایپ ۱,۱۱۶,۱۸۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۱x1/2" ) 4b ) نیوپایپ ۲,۱۸۲,۰۹۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۱x1/2" ) 5b ) نیوپایپ ۲,۷۰۳,۳۰۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۱x1/2" ) 6b ) نیوپایپ ۳,۲۴۳,۴۸۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کلکتور۱x1/2" ) 8b ) نیوپایپ ۴,۳۲۱,۷۳۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۳۹۹/۱۲/۲۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________