تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن پرسی نیوپایپ ۲۹۳,۳۴۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن پرسی نیوپایپ ۳۹۶,۰۹۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن پرسی نیوپایپ ۵۹۳,۵۳۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن پرسی نیوپایپ ۸۳۰,۷۶۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن پرسی نیوپایپ ۳,۱۴۶,۹۱۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن پرسی نیوپایپ ۵,۱۸۰,۱۷۸ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن پرسی نیوپایپ ۸,۱۶۷,۷۹۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________