تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۳۴۶,۹۲۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۴۹۱,۸۹۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۵۵۵,۸۳۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۵۷۰,۸۲۳ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۶۹۷,۷۰۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۲,۷۲۰,۵۰۳ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۲,۹۵۱,۳۴۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۳,۱۷۷,۶۶۸ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۳,۵۱۸,۹۷۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۶,۸۴۹,۴۳۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________